-Wie niet voelen wil zal lijden –

Hans Laurentius